adres email:
hasło:

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Moduły

W tym miejscu możesz przeglądać dostępne moduły w serwisie, oraz zarządzać nimi dla swoich potrzeb. Z czasem ich liczba będzie wzrastała oraz zostaną udostępnione narzędzia dla webmasterów do tworzenia własnych modułów. Już teraz zapraszamy do wypróbowania dostępnych modułów i zgłaszania swoich uwag.

filmiki (włącz)

Dodaj do swojego profilu Twoje ulubione filmiki z YouTube, GoogleVideo albo Satyra. Wystarczy podać link do filmu i to wszystko. Zobacz jakie to proste i szybkie do wykonania!
Płeć
Wiek
Miejscowość

Aktualnie online