adres email:
hasło:

Wypowiedzenie umowy

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o "Regulamin usług internetowych Cyfrowego Polsatu" dostępny pod adresem http://www.osemka.pl/html/regulamin/ (dalej jako "Regulamin"), niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (świadczenie usług hostingu). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne hostowane materiały nie będą dostępne.

Lista ostatnio dodanych filmów

hih

hih

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

yumi xD

yumi xD

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

ammmmm :)

ammmmm :)

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

Kociam :*

Kociam :*

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

 bounce!!!

bounce!!!

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

ahhh

ahhh

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

Show me love xD

Show me love xD

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

:))

:))

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

Senioritaaaaa

Senioritaaaaa

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

yeah :P

yeah :P

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

cuteeeee ;p

cuteeeee ;p

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

delicious ^^

delicious ^^

Dodany przez: cZarnamAmbaLoL

Zobacz inne filmy: cZarnamAmbaLoL

Wstaw u siebie

 Love Stoned

Love Stoned

Dodany przez: renia3239

Zobacz inne filmy: renia3239

Wstaw u siebie

Nie daj mi odejść ...

Nie daj mi odejść ...

Dodany przez: renia3239

Zobacz inne filmy: renia3239

Wstaw u siebie

filmy (włącz)

Dodaj do swojego profilu Twoje ulubione filmy z YouTube, GoogleVideo albo Satyra.
Wystarczy podać link do filmu i to wszystko.

Zobacz jakie to proste i szybkie do wykonania!

Płeć
Wiek
Miejscowość